درمان علی مطهری با نسخه ابوعلی سینا!!

ابن سینا حکیم مشهور ایرانی که پزشک حاذقی هم بوده استبرای درمان کسانیکه منکر اصل امتناع تناقض هستند  نسخه ای شفا بخش می پیچد او در بخش الهیات کتابش، شفا (1، 8، ص 53) می گوید :که اگر کسی از پذیرش اصل امتناع تناقض سرباز زند و در این انکارش پافشاری و عناد کند شایسته است که بر او تکلیف کنند که در آتش درآید زیرا آتش و غیرآتش یکسان است؛ و او را بزنند، زیرا درد و غیردرد یکسان است؛ و او را از خوردن و نوشیدن بازدارند، زیرا خوردن و نوشیدن و ترک آنها یکسان است

لطفا" بخوانید:

باید همه بفهمند که هیچ حاشیه ای امنی برای هیچ متخلفی و مجرمی از جمله این افراد نداریم. باید همه بدانند که اگر چنین کاری کنند و امنیت کسی را مختل کنند و قانون را نقض کنند معرفی می شوند. این افراد در همان روز سه چهار ساعت امنیت و نظم بخشی از شیراز را مختل کرده بودند و قسمتی از شیراز آشوب شده بود. خیلی راحت می آیند در ورودی فرودگاه می ایستند، شیشه های ماشین را می شکنند، گاز فلفل می زنند، هر کار دوست دارند می کنند، با موتور دنبال می کنند و می آیند پشت در کلانتری می ایستند و هیچ ترسی از کلانتری و نیروی انتظامی هم ندارند؛
این که کشورداری نمی شود، این می شود مدیریت ملوک الطوایفی. هر کس در شیراز برای خودش در قسمتی حکومتی درست کرده و دولت هم برای خود نامه ها را امضاء می کند. این طور نمی شود کشور را اداره کرد. یک بار باید محکم جلوی این ها ایستاد و تا آخر مقصرین را دنبال و محاکمه کنند. اگر رسیدیم به این جا که هر کس با هر مقامی از این افراد حمایت کرده و به آن ها خط داد، باید به جرمشان رسیدگی و محکوم شوند

 

آری این سخنان را علی مطهری اخیرا" در دیدار با تعدادی از مردم شیراز  بر زبان رانده است ...همو که شش سال آزگار به دنبال رفع حصر از میر حسین وکروبی است  همو که اغتشاشات سال 88و کشتار بیش از 30نفر آدم بیگناه آنهم به جرم اینکه ریش داشتند و یا زنانی که محجبه بودند  ....را حق می شمرد ...  همو که ظاهرا" کور بود ونمی دید 7 ماه  تمام کار وکاسبی مردم تهران فلج شد ه بود وآدم کشهای صهیونیست فرصت یافتند در این شکاف بی امنیتی دانشمندان هسته ای مار ا به شهادت برساندند  همو که میداند آن فتنه بزرگ حیثیت ایران را در دنیا لکه دار کرد  وزبان دشمن را دراز نمود  واگر نبود راهبری مثال زدنی ولی فقیه، ایران در چشم بهم زدنی طعمه گرگ های تیز دندان بین المللی می شد  واز ایران جز نامی در تاریخ نمی ماند  یادم هستد در نوشته ای که الان نمیدانم کجا منتشر شده است این نکته را آورده بودم که اگر امثال مطهری نیز یکی از بستگانشان در اغتشاشات 88کشته شده بود قطعا" خواستار تیرباران میر حسین وکروبی بودند ...


واینک حقیقتا باید از حمله کنندگان به علی مطهری تقدیر شود هرچند معلوم نیست آنها با چه انگیزه ای اقدام به این کار کرده اند

زیرا با این اقدام خود علی مطهری را  بر اساس نسخه حکیم ابوعلی سینا درمان کردند!

/ 1 نظر / 57 بازدید
همشهری

خدا به این سوء استفاده کننده از موقعیت پدربه آن بزرگواری طریق هدایت آموز و ومردم ما راتعجب که به این فرد رای داده اند ومسئولین ماراتعجب که این فرد هنوز برسرکاراست آیا قانونی درجمهوری اسلامی نیست که این افراد را حداقل از پست هایشان برکنار کند.