علی مطهری ،سانسور ،خفقان ،وآیت الله جنتی !

احتمالا" شما هم نامه اخیر علی مطهری  خطاب به آیت الله جنتی را خوانده اید اگر غیر است حتما بخوانید ...زیرا ..

زیرا نامه مطهری پیام های مهمی دارد...

 

اول اینکه بی تردید انتشار چنین نامه هایی  از رسانه های کشور  اوج آزادی را در ایران نشان می دهد و رسانه های خارجی با تکرار رگباری امثال این نوع نامه ها با دست خود تبلیغات کذب خود  در مورد فضای امنیتی و سانسور و خفقان و بگیر وببند و...درجمهوری اسلامی را ابطال می کنند !

دوم اینکه این روزها که خبر صدور حکم اعدام شیخ نمر  توسط قاضی عربستانی درجهان پیچیده است وواکنشهای جهانی  را درپی داشته است گذشته از ناجوانمردانه بودن این حکم اما درقیاس آن با شیوه مدیریتی مسئولین کشور ما  واوج صبر وتحمل آنها نتایجی صادر می شود که جای تامل دارد یعنی اگر علی مطهری بجای مسئولین جمهوری اسلامی تصمیم می گرفت در دم امثال میرحسین کروبی ! را گردن می زد (شیوه او در بی حرمتی به آیت الله جنتی در همین نامه وسایر نامه هایش را ببینید) جالب است که او در سایه امنیت حاصل از نظام ولی فقیه اینگونه نامه پرانی می کند!

سوم اینکه اگر در فتنه 88برادر  یا اقوام درجه یک و حتی درجه دوی مطهری هم کشته می شد ند به یقین مطهری اینگونه سخن نمی گفت مگر اینکه او قرار باشد همه را قربانی مطامع خود کند زیرا فقط کسانی که نزدیکان خود را با فتنه گری میرحسین کروبی ! از دست داده اند درک می کنند که آن دو چه جنایتکارانی هستند

چهارم آنکه آنهایی که امروز برای مطهری هورا می کشند همه همان کسانی هستند که قرار بود از قبل فتنه لاشخوری کنند ولی با حضور قاطع مردم ناکام ماندند!

وآخر اینکه مطهری از یک سو بر اصول قانون اساسی استناد می کند و از سوی دیگر به این پرسش ها جواب نمی دهد که:

 1-کمیته صیانت از آرای میرحسین بر اساس کدام قانون تشکیل شد

2- براساس کدام مجوز قانونی میرحسین ساعت 8بعد ظهر روز 22خرداد مصاحبه مطبوعاتی می گذارد و خبر از پیروزی قاطع در انتخابات می دهد همان انتخاباتی که تا ساعت 12شب رای گیری آن ادامه داشت؟!

3- وبر اساس کدام قانون مردم را به تجمع  وقانون شکنی وا داشت و تا 6ماه هر روز در گوشه ای از شهر تجمعی را ه می انداخت و نظام هم با حوصله او را تحمل کرد ؟!

خب مطهری جان،  اگر فکر میکنی حصر آنها غیر قانونی است اولا کدام قانون ؟ همان قانونی که این دو شش ماه آنرا به تمسخر گرفتند؟! درثانی جای تعجب ندارد زیرا در مقابل آنهمه بی قانونی و وارد آوردن آنهمه خسارت قطره ای است در مقابل دریا  وآنها در حال پس دادن تاوان  جنایتهای خود آنهم در  کمترین  مقدار هستند  وامروز دیگر آنها نیستند که دلشان بخواهد محاکمه شوند یا نه امروز همان قانونی ونظامی حق محاکمه یا ادامه حصر آنها را دارد که با پیغام وپسغام از آنها خواست به قانون تن دهند و آنها بر طبل تمرد  ودعوت به قانون شکنی می کوبیدند...!

آن ظریف گفت :یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به دیگران !

 امروز داشتم مقالات علی مطهری علیه اصلاحاتچی ها را در دوران اصلاحات می خواندم که برای روزنامه کیهان می نوشت !

خدا کند این کارها متأثر از کف زدن ها وهورا کشیدن های این یا آن دسته  وطایفه  سیاسی نباشد خدا کند!

/ 3 نظر / 65 بازدید

نامه مطهری واقعیت رابیان می کند ..شما باقانون شکنی اجین شده اید

آشنا

تمام اونايي كه در 88 كشته شدند، مي دونستند كه ساير اعضاي خانوادشون بدون كنكور ميرن دانشگاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!