رؤسای جمهور فتنه گر !

امروز استاد یکی از دانشگاهها که از قضا هم روحانی است وهم متعصب شدید خاتمی وهاشمی ومرحوم منتظری ....! را  در خیابان دیدم به دلیل تضارب شدید اندیشه سیاسی، طبق معمول هروقت منو می بینه متلکی میگه وطبیعتا " متلکی هم دریافت  می کند!

امروز هم با خنده اما خیلی جدی گفت: فلانی ببین این نظام به کجا رسیده که هرکس میشه رئیس جمهورش حتما بعدش میشه فتنه گر وسازش کار و ... ؟!

 من هم مثل همیشه باخنده گفتم : فرض بر اینکه شما ارادتی به ابوالحسن بنی صدر ندارید ! اما....


 

اما براستی زاویه گرفتن خیلی عظیم از  اصحاب پیامبر (ص) با آنحضرت ازجمله فلانی وبهمانی و تهمانی وطلحه وزبیر و اشعری و .... نشاندهنده نقص در نظام پیامبر (ص) بود یا نعوذ بالله نقص در شخصیت گرامی ویگانه ایشان ! یا نه این انحرافات به شخصیت آن افراد برمی گردد که نتوانستند تمایلات نفسانی خویش را مهار کنند؟!


جناب استاد خندید وگفت: متأسفم که شریعتمداری مغز همه تون را شستشو داده !!

/ 0 نظر / 47 بازدید